Na podstawie umowy cesji wierzytelności (Art. 509-518 Kodeksu Cywilnego). Jest to przeniesienie praw do wierzytelności w drodze umowy na osobę trzecią. Osoba przenosząca prawo do wierzytelności to cedent, a osoba nabywająca prawa do wierzytelności to cesjonariusz.

leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

8 + 12 =