Jest to umowa cywilno-prawna, której zapisy regulują Art. 509-517 Kodeksu Cywilnego. Dla Państwa największe znaczenie ma fakt, że po sporządzeniu cesji wszelkie prawa do długu z tytułu polisy OC lub AC przechodzą na rzecz naszą. Dług ten wynika z niedoszacowania wysokości kosztorysu sporządzonego po wystąpieniu szkody komunikacyjnej.

W praktyce zbywają więc Państwo swoje prawo do polubownego dochodzenia kwoty ponad tę, która już została Państwu wypłacona w ramach likwidacji szkody. Prawo to przechodzi na rzecz Promesco i to nasza firma we własnym zakresie będzie domagać się od Towarzystwa Ubezpieczeniowego doszacowania kosztorysu. Wcześniej oczywiście wypłacimy Państwu ustaloną kwotę dopłaty.

leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

nineteen − 5 =