Każda osoba, której pojazd został uszkodzony w wypadku, kolizji lub innym zdarzeniu drogowym, sprawca zdarzenia jest znany i szkoda w uszkodzonym pojeździe likwidowana jest z polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy zdarzenia