Notice: Undefined variable: post_id_array in /home/pearljam/hoolster.pl/wp-content/plugins/ultimate-faqs/Shortcodes/DisplayFAQs.php on line 356

Notice: Undefined variable: post_id_array in /home/pearljam/hoolster.pl/wp-content/plugins/ultimate-faqs/Shortcodes/DisplayFAQs.php on line 356

Notice: Undefined variable: post_id_array in /home/pearljam/hoolster.pl/wp-content/plugins/ultimate-faqs/Shortcodes/DisplayFAQs.php on line 356

Notice: Undefined variable: post_id_array in /home/pearljam/hoolster.pl/wp-content/plugins/ultimate-faqs/Shortcodes/DisplayFAQs.php on line 356

Notice: Undefined variable: post_id_array in /home/pearljam/hoolster.pl/wp-content/plugins/ultimate-faqs/Shortcodes/DisplayFAQs.php on line 356

Notice: Undefined variable: post_id_array in /home/pearljam/hoolster.pl/wp-content/plugins/ultimate-faqs/Shortcodes/DisplayFAQs.php on line 356

Notice: Undefined variable: post_id_array in /home/pearljam/hoolster.pl/wp-content/plugins/ultimate-faqs/Shortcodes/DisplayFAQs.php on line 356

Notice: Undefined variable: post_id_array in /home/pearljam/hoolster.pl/wp-content/plugins/ultimate-faqs/Shortcodes/DisplayFAQs.php on line 356

Notice: Undefined variable: post_id_array in /home/pearljam/hoolster.pl/wp-content/plugins/ultimate-faqs/Shortcodes/DisplayFAQs.php on line 356

Notice: Undefined variable: post_id_array in /home/pearljam/hoolster.pl/wp-content/plugins/ultimate-faqs/Shortcodes/DisplayFAQs.php on line 356

Notice: Undefined variable: post_id_array in /home/pearljam/hoolster.pl/wp-content/plugins/ultimate-faqs/Shortcodes/DisplayFAQs.php on line 356

Notice: Undefined variable: post_id_array in /home/pearljam/hoolster.pl/wp-content/plugins/ultimate-faqs/Shortcodes/DisplayFAQs.php on line 356

Notice: Undefined variable: post_id_array in /home/pearljam/hoolster.pl/wp-content/plugins/ultimate-faqs/Shortcodes/DisplayFAQs.php on line 356

Notice: Undefined variable: post_id_array in /home/pearljam/hoolster.pl/wp-content/plugins/ultimate-faqs/Shortcodes/DisplayFAQs.php on line 356

Notice: Undefined variable: post_id_array in /home/pearljam/hoolster.pl/wp-content/plugins/ultimate-faqs/Shortcodes/DisplayFAQs.php on line 356

Notice: Undefined variable: post_id_array in /home/pearljam/hoolster.pl/wp-content/plugins/ultimate-faqs/Shortcodes/DisplayFAQs.php on line 356

Notice: Undefined variable: post_id_array in /home/pearljam/hoolster.pl/wp-content/plugins/ultimate-faqs/Shortcodes/DisplayFAQs.php on line 356

Notice: Undefined variable: post_id_array in /home/pearljam/hoolster.pl/wp-content/plugins/ultimate-faqs/Shortcodes/DisplayFAQs.php on line 356

Notice: Undefined variable: post_id_array in /home/pearljam/hoolster.pl/wp-content/plugins/ultimate-faqs/Shortcodes/DisplayFAQs.php on line 356

Notice: Undefined variable: post_id_array in /home/pearljam/hoolster.pl/wp-content/plugins/ultimate-faqs/Shortcodes/DisplayFAQs.php on line 356

Notice: Undefined variable: post_id_array in /home/pearljam/hoolster.pl/wp-content/plugins/ultimate-faqs/Shortcodes/DisplayFAQs.php on line 356

PYTANIA

Analizy szkody dokonujemy na podstawie:

  • kosztorysu lub kalkulacji naprawy pojazdu otrzymanego od Towarzystwa
  • ubezpieczeniowego
  • decyzji o przyznaniu odszkodowania i przekazaniu określonej w kosztorysie kwoty.

Load More

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy analiza dokumentacji szkody trwa zazwyczaj od 24 do 72h od momentu przesłania nam kompletu dokumentów. W tym czasie otrzymasz od nas niezobowiązującą ofertę dopłaty.

Load More

Nie, w momencie podpisania umowy wszelkie sprawy sądowe załatwiamy sami. W żadnym z przypadków nie musicie Państwo stawiać się w sądzie – my zrobimy to za Was.

Load More

Ze wszystkich ubezpieczalni działających w Polsce.

Load More

Wszystkie – bez wyjątków. Weryfikujemy każdą sprawę! Szkody częściowe lub całkowite, szkody z OC sprawcy lub AutoCasco, pojazdy nowe lub 20-letnie – dla Nas ograniczenia nie istnieją!

Load More

Nie. Odszkodowanie musi zostać wypłacone przez TU.

Load More

Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnej kalkulacji, dlatego określenie wysokości dopłaty przed weryfikacją i zapoznaniem się z dokumentami jest niemożliwe. Nie rzadko zdarzają się sprawy, w których kwota dopłata jest równa lub wyższa od kwoty odszkodowania otrzymanego z Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Load More

Zadzwoń do Nas, a powiemy Ci co możesz zrobić. Możesz też od razu zwrócić się do firmy ubezpieczeniowej z prośbą o wydanie kopii dokumentów szkody.

Load More

Nie, od momentu uzyskania dopłaty to my jesteśmy stroną w sprawie i wszelkie formalności leżą po naszej stronie, bez angażowania Klienta.

Load More

Wierzytelność – to prawo podmiotowe przysługujące wierzycielowi (uprawnionemu) do żądania od dłużnika (w tym przypadku Towarzystwa Ubezpieczeniowego) spełnienia określonego świadczenia wynikającego z łączącego ich stosunku prawnego.

Load More

Na podstawie umowy cesji wierzytelności (Art. 509-518 Kodeksu Cywilnego). Jest to przeniesienie praw do wierzytelności w drodze umowy na osobę trzecią. Osoba przenosząca prawo do wierzytelności to cedent, a osoba nabywająca prawa do wierzytelności to cesjonariusz.

Load More

Nie. Klient nie ponosi żadnych kosztów w ciągu całego procesu odkupu odszkodowania. Analiza kosztorysu, wycena dopłaty, sporządzenie umowy cesji są bezpłatne.

Load More

Nie. Odszkodowanie, które klient otrzymał z zakładu ubezpieczeń jest zupełnie niezagrożone i nie jest przedmiotem odkupu. Odkup dotyczy tylko tej zaniżonej części, którą klient powinien otrzymać, ale jej nie dostał.

Load More

Nie. Stroną procesu z ubezpieczycielem jest Take Care, klient w nim nie uczestniczy, on cieszy się załatwioną sprawą.

Load More

Nie. Dopłata do odszkodowania nie podlega zwrotowi, nawet jeśli sprawy nie uda się wygrać, kwota jaką od nas otrzymasz jest już Twoja.

Load More

Tak. Nieważne czy auto jest stare, czy szkoda jest niewielka (np. tylko uszkodzony zderzak itp.), odkupujemy każde zaniżone odszkodowanie, każdy klient jest dla nas ważny.

Load More

Nie. Klienci nie tracą żadnych zniżek za odsprzedanie szkody.

Load More

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy analiza dokumentacji szkody trwa zazwyczaj od 24 do 72h od momentu przesłania nam kompletu dokumentów. W tym czasie otrzymasz od nas niezobowiązującą ofertę dopłaty.

Load More

Przeciętnie procedura trwa od 24h do kilku dni. Wszystko zależy czy posiadasz odpowiednie dokumenty szkodowe.

Load More

Nie ma dla nas znaczenia fakt, czy nadal są Państwo właścicielami pojazdu, którego dotyczyła procedura likwidacji szkody. Liczy się wyłącznie to, że na dzień jej wystąpienia pojazd należał do Państwa, i że to Państwu zostało wypłacone odszkodowanie.

Load More

Jest to umowa cywilno-prawna, której zapisy regulują Art. 509-517 Kodeksu Cywilnego. Dla Państwa największe znaczenie ma fakt, że po sporządzeniu cesji wszelkie prawa do długu z tytułu polisy OC lub AC przechodzą na rzecz naszą. Dług ten wynika z niedoszacowania wysokości kosztorysu sporządzonego po wystąpieniu szkody komunikacyjnej.

W praktyce zbywają więc Państwo swoje prawo do polubownego dochodzenia kwoty ponad tę, która już została Państwu wypłacona w ramach likwidacji szkody. Prawo to przechodzi na rzecz Promesco i to nasza firma we własnym zakresie będzie domagać się od Towarzystwa Ubezpieczeniowego doszacowania kosztorysu. Wcześniej oczywiście wypłacimy Państwu ustaloną kwotę dopłaty.

Load More

Adres

ul. Traugutta 16,
Bielsko-Biała 43-300