Odszkodowanie za uszkodzenia ciała

Odszkodowanie za uszkodzenie ciała i wypadek komunikacyjny często bywa zaniżone, czego doświadczyło wiele osób. Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań dla wszystkich, którzy w jakiś sposób ucierpieli w związku z wypadkiem. Mogą to być kierowcy, pasażerowie, rowerzyści, a także piesi. Oferujemy pomoc zarówno dla ofiar zderzenia, jak i dla każdego, kto w jego wyniku stracił członka rodziny lub bliską osobę.

Jeżeli jesteś:

  • ofiarą czy poszkodowanym w wypadku,
  • posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu, który nie ze swojej winy został uszkodzony w trakcie kolizji,
  • członkiem rodziny osoby, która zmarła w wyniku wypadku samochodowego,

Skontaktuj się z nami, a uzyskasz fachową pomoc w odszkodowaniach za uszkodzenie ciała.

Komu przysługuje dochodzenie odszkodowania komunikacyjnego?

Osobie, która doznała obrażeń ciała, powinno zostać wypłacone odszkodowanie za uszkodzenie ciała po wypadku, pod warunkiem, że nie była ona sprawcą zdarzenia. Wyjątkiem w przepisach jest sytuacja, gdy sprawcą jest dziecko do 13 roku życia – takiej osobie nie można przypisywać winy i ma ona prawo ubiegać się o odszkodowanie komunikacyjne za uszkodzenie ciała. Każdorazowo rekompensata dla poszkodowanych wypłacana jest z polisy OC sprawcy oraz obejmuje między innymi: zwrot kosztów leczenia, dojazdów do kliniki, opiekę osoby trzeciej, zwrot utraconego dochodu czy utratę przedmiotów osobistych.

Czy dochodzenie odszkodowań za uszkodzenie ciała jest możliwe, gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku?

Oczywiście, że tak. Jeśli doznaliśmy uszkodzenia ciała, a ustalenie winnego jest niewykonalne, wówczas odszkodowanie komunikacyjne za uszkodzenie ciała wypłacane jest z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W takich sytuacjach również pomagamy uzyskać najlepsze możliwe dopłaty do odszkodowań za uszkodzenie ciała.

Dochodzenie odszkodowań za śmierć osoby bliskiej po wypadku komunikacyjnym
Utrata bliskiej osoby to traumatyczne wydarzenie, za które przysługuje rekompensata. Ufamy, że pomoc w odszkodowaniach, jaką oferuje nasza firma, będzie wsparciem dla członków rodziny zmarłego. O dodatkowe zadośćuczynienie mogą ubiegać się najbliżsi, czyli małżonkowie, dzieci, rodzeństwo i wnuki. Dochodzenie odszkodowań za uszkodzenie ciała należy się także tym, którzy pozostawali w bliskich, nieformalnych związkach ze zmarłym. Jeśli masz
pytania dotyczące dopłaty do odszkodowań za uszkodzenie ciała – zachęcamy do kontaktu.

Zadośćuczynienia po śmierci osób bliskich w wyniku zdarzenia drogowego

Osobami ubiegającymi się o zadośćuczynienie za ból i cierpienie po stracie osoby bliskiej są przede wszystkim najbliżsi członkowie rodziny: małżonkowie, dzieci, wnukowie, rodzeństwo, a także osoby znajdujące się w związkach nieformalnych z osobą zmarłą, z którymi zmarły był w bliskich relacjach. Mogą oni zgłosić roszczenia o wypłatę zadośćuczynienia wówczas, kiedy osoba zmarła nie ponosiła winy za zaistniałe zdarzenie komunikacyjne (wyjątkiem są sprawy, w których sprawcą było dziecko do lat 13). Pojawiły się pytania? Coś wydało się niejasne? Zapraszamy do kontaktu!

Pomoc w odszkodowaniach w sytuacji pogorszenia sytuacji życiowej

Odszkodowanie w przypadku śmierci ofiary po wypadku wypłacane jest jej najbliższym osobom, które udowodnią, że ich sytuacja życiowa oraz materialna uległa znacznemu pogorszeniu. O rekompensatę może ubiegać się rodzina (współmałżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo), ale także konkubent. Warunkiem uzyskania odszkodowania za uszkodzenie ciała jest wykazanie, że sytuacja życiowa poszkodowanego uległa pogorszeniu zarówno na tle finansowym, jak i emocjonalnym.
Adres

 

ul. Traugutta 16,
Bielsko-Biała 43-300